Hou Vast

Sinds oktober 2023 is René Timmer gecertificeerd HouVast medewerker.

‘HouVast’ is een op wetenschappelijke inzichten gebaseerde werkwijze dat handvatten biedt om een adequate ondersteuningsstructuur rondom gezinnen met LVB problematiek te bieden. Het vult daarmee een belangrijke lacune in het bestaande zorgaanbod.

Met Hou Vast bieden wij de juiste zorg op maat

Voor veel gezinnen van ouders met een LVB is in het huidige stelsel niet de juiste zorg voorhanden. Daardoor is er vaak sprake van een langdurige ondertoezichtstelling (OTS) van gezinnen van ouders met een beperking. Relatief veel kinderen worden uit huis geplaatst.

Daarnaast bestaat het gevaar van verwaarlozing binnen deze gezinnen, waardoor problemen escaleren en op een later moment ingrijpender en duurdere hulp noodzakelijk wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat met de juiste ondersteuning veel ouders met een LVB in staat zullen zijn hun kinderen een goed en veilig thuis te bieden en ‘goed genoeg’ op te voeden.

We houden je vast, we laten je niet los

Met HouVast zeggen we tegen ouders en kinderen: ‘we bieden je houvast’ en ‘we houden je vast, we laten je niet los’. HouVast wil bewerkstelligen dat ouders met een LVB hun kinderen ‘goed genoeg’ kunnen opvoeden door ze op alle mogelijke manieren te ondersteunen, door in ze te geloven en door dóór te zetten, ook als het tegen zit of als er hobbels op de weg zijn.

Hou Vast logo

Is ons gezinshuis iets voor jou?

Ons gezinshuis heeft 4 gezinshuis-plaatsen en richt zich op kinderen in de leeftijd van 3 – 14 jaar. Onze expertise ligt op het terrein van hechting-problematiek, systemisch werken, herstelgericht werken en passend onderwijs. We werken samen met verschillende zorgaanbieders, zoals de William Schrikker Groep en Yorneo.

Contact

Gezinshuis de Schaapstreek
De Schaapstreek 2
7841 BS Sleen
Telefoon: 06-12774354

© 2023 De Schaapstreek | Website door Trail Magic grafische vormgeving en fotografie