Voor als het thuis even niet gaat

Als het thuis niet meer lukt, wordt soms tot uithuisplaatsing besloten. Meestal gedwongen, soms vrijwillig.

Het gewone leven biedt veiligheid​

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen / jongeren het beste af zijn als ze binnen een gezinsverband opgroeien. Door middel van het “gewone” leven in een gezin is het mogelijk om weer een basisgevoel van veiligheid te ervaren. ‘Het leven leren leven’. Om volop mee te doen in de maatschappij en zo zelfvertrouwen op te bouwen. 

We gaan uit van de mogelijkheden in plaats van beperkingen. Iedereen is uniek en beschikt over bijzondere capaciteiten en talenten.

Structuur, veiligheid en geborgenheid

In een gezinshuis vinden kinderen en jongeren structuur, veiligheid en geborgenheid. Vaak is er sprake van complexe problematiek dat vraagt om professionele begeleiding.

Gezinshuisouders zijn experts in opvoeden. Ze hebben altijd een achtergrond in de zorg voor jeugd. En beschikken over de juiste eigenschappen waarmee ze kinderen kunnen leren om weer vertrouwen in volwassenen te ontwikkelen. ‘Het gewone leven’ is daarbij hun uitgangspunt.

Gezien, gesteund en geliefd

De basis van onze methodiek is verwerkt in onze visie. Ons gezinshuis vormt een gezin. We willen elk kind meer dan voldoende aandacht geven. Daarom plaatsen we maximaal 4 kinderen in ons gezinshuis. Zo willen we dat kinderen zich gezien, gesteund en geliefd voelen binnen ons gezin.

We zetten hier ook onze deskundigheid bij in. We bieden rust, reinheid en regelmaat. We begeleiden elk kind op maat volgens een begeleidingsplan.

Gericht op de terugkeer naar huis​

We werken volgens de methodiek van Simba Familiezorg. Kern van de methodiek is de regie bij de biologische ouders houden en het versterken van het netwerk. En dat alles gericht op terugkeer van de kinderen naar de biologische ouders. (Voor meer informatie: www.simbafamiliezorg.nl.)

Naast de methodiek van Simba Familiezorg gebruiken wij, als het bijvoorbeeld gaat om ouders en kinderen, ook de volgende methodieken:
  • Signs of Safety
  • Yucel
  • I-ROC (Individual Recovery Outcome Counter)
  • Words and Pictures
  • Simba
  • Houvast
Over het gebruik van de methodieken en de toepassing hiervan is een heleboel te vertellen. We lichten dit graag in een persoonlijk gesprek toe.

Leven leren leven

We zijn ook een gewoon gezin. Juist ook in de gewone dingen van alledag leren kinderen gedrag en vaardigheden. Het ‘leven leren leven’. 

De kinderen gaan naar school, we eten samen, maken huiswerk, de gezinshuisouders gaan naar hun werk, we relaxen en spelen, gaan op een sport of muziekles, ondernemen activiteiten, gaan op vakantie, hebben contact met ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en vrienden.

We zorgen voor elkaar, delen met elkaar, helpen elkaar, discussiëren met elkaar, lossen ruzies met elkaar op, mopperen op elkaar, omarmen elkaar en lachen met elkaar. Het ‘leven leren leven’.

Samenwerkingspartners

Gezinshuis De Schaapstreek werkt nauw samen met Simba Familiezorg en William Schrikker Gezinsvormen. Zij plaatsen de kinderen. Aanmelding gaat dan ook via deze organisaties. Maar u kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Contact

Gezinshuis de Schaapstreek
De Schaapstreek 2
7841 BS Sleen
Telefoon: 06-12774354

©2022 De Schaapstreek
Website door Trail Magic Webdesign & Grafische Vormgeving